Home >Teaching
Anul I
Nr. Disciplina C S L P Cr
1 Analiza matematica 3 2 6
2 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 3 2 6
3 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 3 3 6
4 Logica Computationala 2 1 5
5 Mecanica 2 2 5
6 Dinamica sistemelor 2 1 5
7 Informatica aplicata 3 3 4
8 Matematici speciale 3 2 5
9 Electrotehnica 2 2 6
10 Fizica 3 1 4
11 Grafica asistata de calculator 2 1 4
12 Limba engleza I/II 1/1 1/1 2/2
Limba franceza I/II
Limba germana I/II
Limba spaniola I/II
13 Ed. fizica si sport I/II 1/1 1/1
Total 30 11 11 0 62
Anul II
Nr. Disciplina C S L P Cr
1 Bazele roboticii 2 1 1 5
2 Electronica 2 1 5
3 Teoria sistemelor I 3 1 1 5
4 Metode numerice 2 2 4
5 Programare in Java 2 2 1 4
6 Stiinta si ingineria materialelor 2 2 5
7 Mecanisme si organe de masini 3 2 1 5
8 Mecanica fluidelor 1 1 2
9 Arhitectura calculatoarelor numerice 2 2 5
10 Electronica digitala 2 1 3
11 Teoria sistemelor II 2 1 3
Ingineria reglarii
12 Rezistenta materialelor 2 1 3
13 Microcontrolere si microprocesoare 2 2 3
14 Practica de domeniu 90 ore
(3 sapt x 30 ore)
4
15 Limba engleza III/IV 1/1 1/1 2/2
Limba franceza III/IV
Limba germana III/IV
Limba spaniola III/IV
16 Ed. fizica si sport III/IV 1/1 1/1
Total 29 5 19 3 62
Anul III
Nr. Disciplina C S L P Cr
1 Inteligenta artificiala 2 2 1 5
2 Sisteme de conducere in robotica 2 2 6
3 Bazele cinematicii robotilor industriali 2 2 5
4 Sisteme incorporate (Embedded systems) 2 2 1 6
Microcontrolere in robotica
5 Realitate virtuala 2 2 4
6 Comanda si programarea masinilor unelte cu comanda numerica 2 2 4
7 Dinamica robotilor 2 2 4
8 Vedere artificiala 2 2 4
9 Roboti mobili 2 1 3
10 Automate programabile 2 2 3
11 Senzori si sisteme senzoriale 2 2 4
12 Sisteme de actionare 2 2 4
Masini electrice
13 Software pentru sisteme mecatronice 2 2 4
Informatica industriala
14 Practica de specialitate 90 ore
(3 sapt x 30 ore)
4
Total 26 0 25 2 60
Anul IV
Nr. Disciplina C S L P Cr
1 Retele neuronale 2 2 1 6
2 Proiectarea robotilor 2 2 5
3 Sisteme de achizitie, interfete si instrumentatie virtuala 2 2 4
4 Sisteme mecatronice 2 2 4
5 Procesarea imaginilor, vedere artificiala si imagistica medicala 2 2 4
Sisteme de captare, transmisie si redare a imaginii
6 Programarea robotilor 2 2 4
7 Incercarea si receptia robotilor industriali 2 1 3
8 Managementul sistemelor robotizate 2 1 1 5
9 Elaborarea proiectului de diploma 6 4
10 Fiabilitate si diagnoza 2 1 3
11 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma 60 ore
(2 sapt x 30 ore)
4
12 (O1) Sisteme CAD-CAM-CAE 2 1 1 3
(O1) Analiza cu elemente finite in robotica
13 (O2) Actionarea pneumatica si comanda manipulatoarelor 2 1 2 5
(O2) Actionarea hidraulica a robotilor industriali
14 (O3) Tehnologii Web 2 1 2 6
(O3) Aplicatii web pentru comert electronic
Total 24 1 15 15 60


The ROVIS group provides the following courses:

Bachelor:
Introduction to Robotics
Machine Learning
Computer Vision Systems
Introduction to Microcontrollers
Numerical Methods

Masters:
Control Structures in Machine Vision